Vi är Elektropartner

Företagets vattenstämpel - Psalm 90:17

"Må Herrens, vår Guds, ljuvlighet vara över oss.

Ge framgång åt våra händers verk, 

ja, åt våra händers verk må du ge framgång."

Bengt Wallberg

VD, Behörig Elektriker

och Lärare (SFH CentrumVux i Haninge)

Anette Wallberg

Ekonomi

 

Natanael Wallberg

Montör & Projektledare

Joel del Pilar

Montör & Arbetsledare